Från idé till  snickeriverkstad

 A tt göra något vettigt av en gammal ladugård när kritterna för länge sen har tystnat är
en bra tanke, ide´n har legat och grott i många år att inreda ladugården till snickarverkstad

för möbler och konshantverk.

                                  Så annandag jul för några år sedan började jag att kasta ut gammalt hö och halm

från fäladan. Arbetet fortgick med gjutningar av en del nya golv, de gamla träväggarna som

var så angripna av röta att dessa höll på att ge vika, byttes ut och jag fick nästan 90 m murad vägg. Viktigt var att väggen måste ha en rustik putsad yta.

                                   Under upprustningens gång så väcktes tanken på en ateljé på skullen, 

och den skall hyras ut. Ett personalrum med dusch och toalett måste till, och naturligtvis

hör det till att det finns ett visningsrum också.

Gradraster med längdkompensation