Varför göra det lätt för sej när man kan göra det svårt

 

 

 

 

 Den gamla skullbron togs bort och ersattes med en ny i liknande stil. eftersom bron

 inte kommer att användas som körbro längre så gjordes det ett tak istället med

 falsad plåt som blir som ett smycke mot den gamla porten med kattgluggen och

de kilsågade väggpanelbrädorna.

När gamla byggnader skall renoveras så är det så viktigt att bevara detaljrikedomen,

var det något som dåtidens duktiga hantverkare var bra på så var det form och funktion.

                                                  Varför just gamla byggnader tilltalar de flesta utav oss,

är för att vi har ett sinne för proportion, det gäller att ta fram det när vi själva skall skapa

någonting, och ta oss tid att göra det  vackert.

 

Vedboden har fått sina portar

Evakuering från atelje´n via agnhusskullen
blev såhär.