Möbelsnickare; hyr in dej i en snickeriverkstad

Utbildad möbelsnickare

 Fantastiskt trevligt och inspirerande skulle det vara att ha en nyutbildad möbelsnickare   i verkstaden. Hon får börja sin karriär i en förhållandevis komplett verkstad med handverktyg  och flertalet nya maskiner utan att behöva satsa en förmögenhet på lokal och utrustning. Självklart så är verk-
staden även till för den som har ett etablerat snickeriföretag. 

Naturligtvis får vem som helst söka att hyra verkstaden om Du har ett högt
"ordning och reda tänk" och är väl förtrogen med maskinerna. En utbildning
inom möbel och inredningssnickeri är ett måste.

Hyreskontraktet

Någon korttidshyra eller dagsuthyrning kommer det inte att bli.

Verkstaden är ca. 120 m2 har två arbetsplatser (en utav dessa är till mej själv) och är avsedd för unik tillverknig dock ej så lämplig för serier, men det mesta
går att lösa om det skulle vara så.
Sedan tillkommer  50m2
i personalutrymme och visningsrum.

Bostad finns att tillgå här på gården också, det är en byggnad från cirka
 1890-talet, och är i två plan. Den blir tillgänglig först i höst.

.
Den senaste nya maskinen kom i September, och det är en rikthyvel med
tre meter långt gjutjärnsbord med en hel del fina tekniska detaljer.
Nästa fas är at öppna upp och utöka golvytan med ca. 35
m utav ett angrän-
sande utrymme, där en ny bredbandputs skall få en mindre del, annars skall
det utrymmet bli en helt ny arbetsstation.Hur ser kostnaden ut för dej som vill hyra? klicka här eller uppe till vänster på Ekonomi.
 

                                                    

Tänk att verktyg kan vara så vackra.

                 Här ser man den nya utform-
ningen av hyvelkuttern som
går i en spiral.

Dubbelgeringsanhåll med
beräkningsenhet.