Modellverkstad

  I och med flytten 20 m till nya snickeriet så blir snickarboden ledig

    för den som vill hyra en hobbylokal för modelltillverkning tex.

                                              Förr i tiden tillhörde det ett hemman med

     självaktning att ha en snickarbod, och så även denhär gården. Där

     har det funnits snickare som också kunde göra enklare möbler med

     precision.

     Det roliga är att utrymmet har aldrig  använts till något annat

     än till att snickra i, så dessa väggar är väl förtroget med hur en laxstjärt-

     sinka utförs eller hur en simshyvel används.

     

    

       

Dessa modeller är helt flygklara med RC 

God för 200 km/tim med fläktmotor

Konstflygare "Edge 540"

Den gamla "Cubben"